Vuorineuvos Matti Sundbergin laaturahasto

Vuorineuvos Matti Sundbergin laaturahastosta jaetaan vuosittain apuraha laatuun liittyvän tutkimuksen, opetuksen ja kehittämisen alalla.

Laaturahaston apuraha jaetaan tutkijalle tai opettajalle, joka on saavuttanut menestystä laatuun liittyvän tutkimuksen tai opetuksen alalla. Apuraha voidaan jakaa myös henkilölle, joka on ansioitunut esimerkiksi elinkeinoelämän laadun kehittämisessä, tutkimisessa tai opettamisessa. Laatupalkinto voidaan myöntää myös yhteisölle. Rahastoa hallinnoi Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulu.

Vuorineuvos Matti Sundberg

Vuorineuvos Matti Sundberg kannustaa laatuajattelun edistämiseen ja on sekä työurallaan suomalaisessa metsä- ja konepajateollisuudessa että puhujana lukuisissa yhteyksissä kehottanut suomalaista elinkeinoelämää kiinnittämään huomiota laatuun yrityksen strategiaan, toimintaan ja tuotteisiin kokonaisvaltaisesti liittyvänä kilpailutekijänä.

Laadunvalvonta sekä laatujärjestelmien käyttöönotto ja kehittäminen ovat kuuluneet Sundbergin tavoitteisiin 1980-luvulta, jolloin hän Ruotsissa työskennellessään huomioi paikallisten yritysten panostavan näihin enemmän kuin suomalaiset. Uransa aikana Sundberg on huomannut, ettei kaikille yrityksissä ole aina selvää, mitä laadulla tarkoitetaan. Onko ”kelvollinen” laatua, joka kantaa tulevaisuuteen? Sundberg uskoo, että johdonmukaisen, esimerkkiin nojautuvan laatuajattelun tulee läpäistä koko organisaatio ylimmästä johdosta henkilöstöön ja alihankkijoihin. Eri alat eroavat toisistaan, mutta jokaisella niistä on kilpailua ja laatu on keskeinen kilpailutekijä

Edistääkseen laatuajattelua jo tulevien vaikuttajien koulutuksessa ja kannustaakseen laatua korostavaa tutkimusta, vuorineuvos Sundbergin 60-vuotispäivän merkeissä perustettiin vuonna 2002 Teknillisen korkeakoulun yhteyteen laaturahasto, joka vuosittain jakaa apurahoja henkilöille tai tahoille, jotka ovat saavuttaneet menestystä laatuun liittyvän tutkimuksen tai opetuksen alalla.

Säännöt

Rahaston nimi on vuorineuvos Matti Sundbergin laaturahasto.

Rahasto on perustettu Matti Sundbergin 60-vuotispäivän merkeissä. Rahaston peruspääoma muodostuu vuorineuvos Sundbergin 10 000 euron rahalahjoituksesta sekä 1000 kappaleen Nokian osakkeiden lahjoituksesta. Vuonna 2008 rahasto sai 10 000 euron lahjoituksen Scan Auto Oy:ltä. Rahastoon voidaan ottaa vastaan myös muita lahjoituksia.

Rahastosta jaetaan vuosittain laatupalkintona apuraha Aalto-yliopiston opettajalle tai tutkijalle, joka on saavuttanut menestystä laatuun liittyvän tutkimuksen tai opetuksen alalla. Apurahana voidaan jakaa enintään laaturahaston vuotuista tuottoa vastaava määrä, kuitenkin pääsääntöisesti enintään 5000 euroa. Erityistapauksessa apuraha voidaan jakaa useamman saajan kesken. Apuraha voidaan myöntää myös yliopiston ulkopuoliselle henkilölle, joka on ansioitunut laadun kehittämisessä, tutkimisessa tai opettamisessa. Laatupalkinto voidaan myöntää myös yhteisölle. Apuraha julistetaan haettavaksi syyskuun alussa.

Rahastosta myönnettävästä apurahasta tekee Perustieteiden korkeakoulun dekaanille esityksen apurahatoimikunta, johon kuuluu vuorineuvos Matti Sundbergin nimeämä asiantuntijaedustaja sekä 3-4 muuta jäsentä. Dekaani asettaa toimikunnan.

Apurahan jakamisesta päättää Perustieteiden korkeakoulun dekaani apurahatoimikunnan ehdotuksesta

Apurahatoimikunta

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun dekaanin päätöksellä laaturahaston apurahatoimikunnan jäsenet toimikaudella 1.1.2016-31.12.2018 ovat

  • puheenjohtajana hallituksen puheenjohtaja Antti Zitting, Sacotec Oy
  • professori Kalevi Ekman, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
  • professori Paul Lillrank, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu
  • toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, Elisa Oyj
  • sihteerinä koordinaattori Pirjo Peippo-Lavikka, Aalto-yliopisto.

Hakeminen

Vuorineuvos Matti Sundbergin laaturahasto julkaisee apurahan vuosittain haettavaksi syyskuussa.

Hakuilmoitus julkaistaan Aalto-yliopiston kotisivuilla sekä lähetetään muihin suomalaisiin yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin julkaistavaksi.

Apurahan saajalle/saajille lähetetään tieto apurahasta ja sen jakotilaisuudesta seuraavan vuoden alussa. Hakijoille, joille apurahaa ei myönnetty ilmoitetaan sähköpostitse/kirjeitse apurahan jakotilaisuutta seuraavana päivänä.

Vuorineuvos Matti Sundbergin laaturahaston apuraha jaetaan Tekniikan Akatemian TAF -säätiön vuosittain keväällä järjestämässä tilaisuudessa, jossa seitsemän suomalaista säätiötä, rahastoa ja yhdistystä jakaa apurahoja ja palkintoja teknistieteelliseen tutkimukseen.

Aiemmat apurahan saajat

Sundbergin laaturahaston apurahan saajat (PDF)

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 29.05.2017.