Tekniikan ala Aalto-yliopistossa

Polyteknillinen Opisto muutettiin yliopistotasoiseksi Suomen Teknilliseksi Korkeakouluksi vuonna 1908. Otaniemeen korkeakoulu siirtyi vaiheittain vuodesta 1955 lähtien. Teknillinen korkeakoulu toimi vuoden ajan nimellä Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Se jakaantui 1.1.2011 neljäksi tekniikan alan korkeakouluksi ja Teknillinen korkeakoulu -nimestä luovuttiin.

Perustieteiden korkeakoulun lisäksi Aalto-yliopistossa on kolme muuta tekniikan alan korkeakoulua, joista tällä sivulla lyhyt esittely.

ENG.jpgInsinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu etsii tieteen avulla kestäviä ratkaisuja, joista on hyötyä pitkälle tulevaisuuteen. Korkeakoulun erityisenä tehtävänä on uudistaa tieteen avulla teknologiateollisuuteen ja rakennettuun ympäristöön liittyviä teknologioita ja kouluttaa asiantuntijoita, jotka hallitsevat monimutkaisia kokonaisuuksia.

Tutkimuksen painopistealueet ovat arktinen tekniikka, kestävä rakennettu ympäristö, mekaniikka ja materiaalit, monialainen energiatekniikka sekä teknisten järjestelmien suunnittelu ja toteutus.

Insinööritieteiden korkeakoulun (eng.aalto.fi) perustana on entisen Teknillisen korkeakoulun insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta.

 

 

Aalto-yliopisto_polttokennotutkimustaKemian tekniikan korkeakoulu

Kemian tekniikan korkeakoulussa luonnontieteet ja insinööritieteet yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla. Tutkimuksen painopistealueet ovat prosessitekniikka, teollinen biotekniikka, biomateriaalitiede, metallien ja mineraalien talteenottoprosessit sekä aktiiviset ja funktionaaliset materiaalit. Myös korkeakoulun opetus keskittyy näihin alueisiin.

Korkeakoulun yritysyhteistyö on vahvaa: tutkimuksen tuloksina syntyvää uutta tietoa hyödynnetään suomalaisen teollisuuden kehittämisessä ja uudistamisessa sekä uudessa yritystoiminnassa. Korkeakoulun vahvuutena on korkealaatuisen perustutkimuksen yhdistäminen soveltavaan tutkimukseen.

Kemian tekniikan korkeakoulun (chem.aalto.fi) perustana on entisen Teknillisen korkeakoulun perustana on kemian ja materiaalitekniikan tiedekunta.

 

ELEC.jpg

Sähkötekniikan korkeakoulu

Sähkötekniikan korkeakoulussa sähkötekniikka, luonnontieteet ja informaatioteknologia punotaan yhteen älykkäiksi järjestelmiksi, jotka säästävät energiaa ja lisäävät hyvinvointia. Korkeakoulu kehittää elämänlaatua parantavia ratkaisuja vanhustenhoidosta avaruusrobotteihin. Se pyrkii tutkimuksella vastaamaan moniin kestävän kehityksen haasteisiin.

Tutkimustoiminta keskittyy yhteiskunnan suurten kysymysten, kuten energian ja ympäristön sekä terveyden ja hyvinvoinnin asettamiin tutkimushaasteisiin. Teknologioista korkeakoulu on valinnut painopistealueikseen ICT:n eli tieto- ja viestintäteknologian sekä mikro- ja nanoteknologian.

Sähkötekniikan korkeakoulun (elec.aalto.fi) perustana on entisen Teknillisen korkeakoulun elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta

Lue lisää

Teknillisen korkeakoulun tukisäätiö

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 12.06.2014.