Yritysyhteistyö

Perustieteiden korkeakoulu tekee monipuolista yhteistyötä eri yritysten ja yhteisöjen kanssa. Viime aikoina erityisesti tutkimuslähtöisten kasvuyritysten rooli yhteistyökumppaneina ja työnantajina on korostunut.

Yritysyhteistyö Perustieteiden korkeakoulussa perustuu asiakaslähtöisiin palveluihin, yhteistyöprojekteihin sekä pitkäjänteisiin kumppanuuksiin. Yritysten osaamistarpeita otetaan huomioon myös opetuksen kehittämisessä. Valmistuneet diplomi-insinöörit ja tekniikan tohtorit työllistyvät hyvin yritysten ja yhteisöjen eri tehtäviin.

Aalto-yliopiston kumppanuuspalvelujen tehtävänä on edistää yliopiston ja yritysten välistä vuorovaikutusta sekä tukea systemaattisesti pitkäjänteisiä kumppanuuksia tarjoamalla yrityksille kontakteja, verkostoitumistilaisuuksia sekä mahdollisuuksia tutkimus- ja opetusyhteistyön. Myös laitokset, yksiköt ja killat toimivat yrityksille ja yhteisöille väylänä yliopistoyhteistyöhön.

Tutkimuksen alalla yhteistyömahdollisuudet ulottuvat tutkimushankkeista ja -ohjelmista laaja-alaiseen infrastruktuuriyhteistyöhön. Yhteistyömahdollisuudet opetuksen alalla ulottuvat vierailuluennoista ja kiltayhteistyöstä opinnäytteiden teettämiseen ja opiskelijaprojekteihin. Korkeakoulun elektroniset diplomityöt löytyvät Aalto-yliopiston kirjaston verkkosivuilta.

Perustieteiden korkeakoulu on verkottunut kiinteästi eri tutkimusalojen veturiyritysten sekä myös pk-yritysten kanssa. Yritysyhteistyö on osa yliopiston kolmatta tehtävää ja se edistää tutkimustulosten kaupallista hyödyntämistä.

Yhteystiedot

  • Mirella Lähteenmäki, palvelupäällikkö, puh. 040 353 8341, mirella.lahteenmaki [at] aalto [dot] fi (mirella.lahteenmaki[at]aalto.fi)
  • Opiskelijaprojektimahdollisuuksia tietotekniikan laitoksella

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 26.07.2016.