Aalto-yliopiston tekniikan tukisäätiö

Aalto-yliopiston tekniikan tukisäätiö (ent. Teknillisen korkeakoulun) tukisäätiöon suomalaisen teollisuuden vuonna 1979 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on Aalto-yliopistossa suoritettavan teknistieteellisen tutkimuksen tukeminen ja siihen liittyvän opetustoiminnan edistäminen.

Teollisuuden ja korkeakoulujen yhteistyötä

Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakoulut – Insinööritieteiden, Kemian tekniikan, Perustieteiden ja Sähkötekniikan korkeakoulut – ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Arkkitehtuurin laitos kuuluvat tukisäätiön toiminnan piiriin. Ne antavat ylintä tekniikan opetusta ja tekevät tieteellistä tutkimustyötä lähes kaikilla tekniikan aloilla. Korkeakoulujen laitoksilla työskentelee koulutettu ja tulokselliseen tutkimustyöhön motivoitunut henkilöstö, ja niissä on käytettävissä nykyaikainen välineistö niin tutkimuksen kuin tuotekehityksenkin tarpeisiin. Korkeakouluissa valmistuu vuosittain noin 1 000 diplomityötä sekä noin 150 lisensiaatin- ja väitöskirjatyötä. Monet niistä ovat suoraan teollisuuden hyödynnettävissä.

Säätiö tukee

Viime vuosina säätiö on rahoittanut teollisuuden tuella noin 200 tekniikan alan korkeakouluissa tehtyä väitöskirjaa, lisensiaatintyötä ja diplomityötä.

Teollisuus rahoittaa

Aalto-yliopiston tekniikan tukisäätiön apurahatoiminnan rahoittavat pääasiassa suomalaiset teollisuusyritykset, jotka voivat suunnata säätiölle tekemänsä lahjoituksen haluamalleen teknologian alalle. Näin lahjoitus ja sen tuella tehtävä tutkimustyö edistävät juuri sitä teknologian aluetta, joka lahjoittajayrityksen toiminnan kannalta on tärkein.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 23.11.2015.