Neurotieteilijä Petri Ala-Laurila tuo uuden alueen Aalto-yliopiston aivotutkimukseen

12.03.2014

Petri Ala-Laurila on nimitetty apulaisprofessoriksi Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakouluun 1. maaliskuuta 2014 alkaen. Professuurin ala on biofysiikka, Lääketieteellisen tekniikan ja laskennallisen tieteen laitoksella.

Ala-Laurila tutkii verkkokalvon signaalinkäsittelyn  neuraalisia mekanismeja.  ”Silmän pohjassa sijaitseva verkkokalvo on aivojen osa, jolla on selkeä ja tunnettu rakenne. Valoa voidaan käyttää luonnollisena ja täsmällisenä ärsykkeenä tutkittaessa verkkokalvon hermoverkon toimintaa. Suomessa on vahva perinne verkkokalvotutkimuksessa, alkaen Nobel-pakinnon voittaneesta Ragnar Granitista”, sanoo Petri Ala-Laurila.

Ala-Laurila tutkii muun muassa näkö­järjestelmän havaintokynnystä eli kuinka monta fotonia minimissään tarvitaan näköhavainnon pe­rustaksi. Vastaava ongelma toistuu kaikissa muissa hermoverkoissa ja teknisissä laitteissa, kuten CCD-kameroissa niiden herkkyyden rajoilla. Ala-Laurilan ja hänen kollegoidensa tutkimukset ovat osoittaneet, että verkkokalvon äärimmäisen hyvä suorituskyky harvojen signaalien erottamisessa taustakohinasta perustuu aikaisemmin tuntemattomiin epälineaarisiin mekanismeihin. Ala-Laurilan tutkimuksen luomaa tietoa voidaan käyttää hyväksi ennen kaikkea pyrittäessä ymmärtämään hermoverkkojen signaalinkäsittelyn suorituskyvyn ehdottomia reunaehtoja. Lisäksi tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa entistä parempia pimeänäkölaitteita sekä yrityksessä ymmärtää tiettyjen verkkokalvon sairauksien mekanistista perustaa.

Petri Ala-Laurila valmistui diplomi-insinööriksi vuonna 1999 ja tekniikan tohtoriksi vuonna 2003 Teknillisestä korkeakoulusta (nykyinen Aalto-yliopisto) pääaineenaan teknillinen fysiikka. Tohtoriopintojen jälkeen Ala-Laurila muutti Yhdysvaltoihin, missä hän työskenteli kahdessa alan merkittävässä tutkimusryhmässä: Bostonissa (2004-2008, Laboratory of Dr. Carter Cornwall) ja Seattlessa (2008-2012, Laboratory of Dr. Fred Rieke). Vuonna 2012 Ala-Laurila palasi Suomeen ja perusti tutkimusryhmän Helsingin Yliopistolle saatuaan Suomen Akatemian viisivuotisen akatemiatutkijan rahoituksen. Ala-Laurilan on julkaissut tutkimuksiaan alan arvostetuimmissa lehdissä kuten Nature, Science sekä Nature Neuroscience (Ala-Laurilan julkaisut).

Yhteystiedot

Petri Ala-Laurila

petri.ala-laurila [at] aalto [dot] fi

Kotisivu

 

 

Takaisin