Väitös systeemi- ja operaatiotutkimuksen alalta, DI Tuomas Lahtinen

2018-01-19 12:00:00 2018-01-19 23:59:40 Europe/Helsinki Väitös systeemi- ja operaatiotutkimuksen alalta, DI Tuomas Lahtinen Päätöksenteon tukeminen matemaattisilla malleilla on kokonaisvaltainen sosiaalinen prosessi http://sci.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e7d5a71e7c5252d5a711e7a1564321a2aaafd2afd2 Otakaari 1, 02150, Espoo

Päätöksenteon tukeminen matemaattisilla malleilla on kokonaisvaltainen sosiaalinen prosessi

19.01.2018 / 12:00
Aalto-yliopisto, sali E, Otakaari 1, 02150, Espoo, FI

Diplomi-insinööri Tuomas Lahtinen väittelee perjantaina 19.1.2018 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa. Väitöskirja "Improving the practice of model based problem solving with a systemic behavioral perspective" auttaa ymmärtämään ja hallitsemaan inhimilliseen toimintaan liittyviä ilmiöitä malliperusteisessa ongelmanratkaisussa.

Mallinnusta käytetään hyvin laajasti yhteiskunnallisessa päätöksenteossa esimerkiksi ympäristö- ja talouspolitiikassa. Käyttökohteita ovat muun muassa toimenpiteiden kokonaisvaikutusten arviointi ja priorisointi.

Mallintamiseen liittyvien inhimillisten tekijöiden ymmärrys on tärkeää, jotta vähennetään inhimillisten virheiden riskejä ja päästään luotettaviin tuloksiin tärkeissä kysymyksissä. Lahtisen väitöskirjassa pohditaan muun muassa ajattelun vinoumiin, sosiaaliseen vuorovaikutukseen, motiiveihin ja oppimiseen liittyvien ilmiöiden vaikutusta mallinnuksessa.

Väitöskirjan keskeinen väite on, että polkuriippuvuuden olemassaoloa malliperusteisessa ongelmanratkaisussa ei ole aiemmin huomioitu riittävästi. Mallinnuksessa vaihtoehtoisia polkuja on yleensä tarjolla, ja polun valinnalla on merkitystä. Esimerkkejä polun haaraumista ovat mallinnustiimin muodostaminen, ongelman määrittely ja menetelmien valinta. Yhtenä vaarana on, että mallinnusprojekti voi ajautua väärälle polulle jo alkumetreillä. Projektin suunnan korjaaminen ei välttämättä ole helppoa. Erityisesti ihmisen toiminnan vaikutusten kasautuminen voi synnyttää kriittisiä ongelmia.

Lahtisen väitöskirjassa esitellään tapoja tunnistaa harhapolkuja ja lieventää niihin liittyviä riskejä. Esimerkiksi yhteiskunnallisesti merkittävissä kysymyksissä kuten ilmastopolitiikassa voitaisiin muodostaa toisistaan riippumattomia mallinnustiimejä.

Väitöskirjan teema kytkeytyy myös ajankohtaisiin analytiikan ja tekoälyn aihepiireihin. Monet väitöskirjassa kuvatut ihmisten toimintaan liittyvät ilmiöt vaikuttavat myös näiden lähestymistapojen käyttöön päätöksenteossa.

Inhimillisen toiminnan näkökulman esiin nostaminen mallintamisessa on viime vuosina saanut kansainvälisellä tiedekentällä runsaasti huomiota. Näkökulman nosti esiin ensimmäisenä Aalto-yliopiston Systeemianalyysin laboratorio.

Väitöstiedote (pdf)

Vastaväittäjä: Research Professor Emeritus Ralph Keeney, Duke University, USA

Kustos: Professor of Practice Kai Virtanen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Ohjaaja: Emeritusprofessori Raimo P. Hämäläinen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Elektroninen väitöskirja: http://sal.aalto.fi/publications/pdf-files/tlah17_public.pdf