Väitös systeemi- ja operaatiotutkimuksen alalta, DI Yrjänä Hynninen

2018-03-16 12:00:00 2018-03-16 23:59:46 Europe/Helsinki Väitös systeemi- ja operaatiotutkimuksen alalta, DI Yrjänä Hynninen Kustannusvaikuttavampaa terveydenhuoltoa matemaattisella mallintamisella http://sci.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e8179fa918cc26179f11e8b5fab7728840a507a507 Otakaari 1, 02150, Espoo

Kustannusvaikuttavampaa terveydenhuoltoa matemaattisella mallintamisella

16.03.2018 / 12:00
Aalto-yliopisto, sali H304, Otakaari 1, 02150, Espoo, FI

Diplomi-insinööri Yrjänä Hynninen väittelee perjantaina 16.3.2018 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa. Väitöskirjassa "Model-based efficiency analyses of healthcare delivery" kehitetään matemaattisia malleja, jotka tukevat terveydenhuollon resurssien tehokasta käyttöä ja kohdentamista. Mallit auttavat arvioimaan terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuutta ja suunnittelemaan kustannusvaikuttavia testaus- ja hoitostrategioita.

Terveydenhuollon kehittämisessä on tarpeen tunnistaa ja suunnitella toimintatapoja, jotka tuottavat väestölle mahdollisimman paljon tavoiteltavia terveyshyötyjä käytettävissä olevilla resursseilla. Tällöin haasteena on vaihtoehtoisten testaus-, hoito- ja toimintatapojen suuri lukumäärä sekä näihin toimintatapoihin liittyvien erilaisten kustannusten ja terveyshyötyjen moninaisuus.

Väitöskirjassa kehitetään ja sovelletaan matemaattisia menetelmiä kustannusvaikuttavamman terveydenhuollon kehittämiseksi. Menetelmien avulla terveydenhuoltoyksiköitä voidaan vertailla kokonaisvaltaisesti ja tunnistaa täten parhaat käytännöt, joiden laajempaa käyttöönottoa on syytä edistää. Lisäksi menetelmillä voidaan tunnistaa, missä järjestyksessä ja miten yhdistellen kliinisiä testi- ja hoitotoimenpiteitä kannattaa tehdä ottaen huomioon terveyshyödyt ja kustannukset niin yksittäisen potilaan kuin kokonaisten väestöryhmien osalta. Väitöskirjassa menetelmiä sovelletaan esimerkiksi geneettisen testauksen kustannusvaikuttavan käytön määrittämiseen sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä.

Väitöskirjan tehokkuus- ja päätösanalyyttisia menetelmiä voidaan hyödyntää muun muassa perusteltujen vertailujen tekemiseen hallinnollisista alueista, kuten perusteilla olevista sote-alueista. Toisaalta menetelmät tukevat testaus- ja hoitopolkujen ja -ohjeistusten suunnittelussa sekä uusia testaus- tai hoitoteknologioita koskevien investointien, käyttötapojen ja hinnoittelupolitiikkojen valmistelussa. Menetelmien avulla voidaan esimerkiksi linjata, miten geneettisen testaamisen kaltaisia uusia teknologioita voidaan ottaa kustannusvaikuttavasti käyttöön. Lisäksi menetelmät auttavat segmentoimaan väestöryhmiä ja määrittämään, miten erilaisia testaus- ja hoitomenetelmiä kannattaa priorisoida eri väestöryhmissä, jotta terveyshyödyt koko väestön tasolla ovat mahdollisimman suuret.

Väitöstiedote (pdf)

Vastaväittäjä: professori Wojtek Michalowski, Telfer School of Management, University of Ottawa, Kanada

Kustos: professori Ahti Salo, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7874-8