Väitös tuotantotalouden alalta, KTM Arto Wallin

2018-06-15 12:00:00 2018-06-15 23:59:45 Europe/Helsinki Väitös tuotantotalouden alalta, KTM Arto Wallin Uudet digitalisaation mahdollistamat palveluinnovaatiot haastavat terveydenhuollon juurtuneita pelisääntöjä http://sci.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e8536ca572b75e536c11e88a58bb8ba6bd32753275 Maarintie 8, 02150, Espoo

Uudet digitalisaation mahdollistamat palveluinnovaatiot haastavat terveydenhuollon juurtuneita pelisääntöjä

15.06.2018 / 12:00
Aalto-yliopisto, sali TU1, Maarintie 8, 02150, Espoo, FI

Kauppatieteiden maisteri Arto Wallin väittelee perjantaina 15.6.2018 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa. Väitöskirja "Rethinking digital transformation of healthcare: The role of technology and institutions in service innovation" edistää palveluinnovaatioteoriaa ja parantaa teoreettista ymmärrystä teknologian ja instituutioiden roolista innovaatioiden kehittämisessä ja leviämisessä. Työ luo parempaa monitieteellistä pohjaa ymmärtää digitalisaation mahdollistamia innovaatioita, jotka muuttavat terveydenhuollon vakiintuneita ajatusmalleja, tapoja ja sääntöjä.

Teknologiasta on pitkään toivottu apua ratkaisemaan länsimaisten terveydenhuoltojärjestelmien ongelmia. Teknologinen kehitys onkin mahdollistanut uusien hoitojen kehittämisen, kuitenkin usein lisäten kysyntää kalliimpia hoitomuotoja kohtaan. Samaan aikaan yhteiskunnallinen muutos on lisännyt terveydenhuoltojärjestelmän kustannuspaineita muun muassa kroonisten sairauksien levinneisyyden kasvamisen ja huoltosuhteen heikkenemisen myötä. Tässä työssä tutkitaan terveydenhuollon muutosta useiden yksittäisten palveluinnovaatioiden näkökulmasta, jotka pyrkivät muuttamaan terveydenhuollon ’pelisääntöjä’ ja joiden yhdessä toivotaan parantavan terveydenhuoltojärjestelmää kohti taloudellisesti kestävämpää mallia.

Tulokset osoittavat, että uusien digitaaliteknologioiden mahdollistamien palveluiden käyttöönotto ja leviäminen eivät useinkaan ole kiinni teknologian kypsyydestä. Sen sijaan isona haasteena terveydenhuollon digitalisoitumisessa on se, kuinka uusi innovaatio sopii yhteen yhteiskunnan ja terveydenhuollon formaalien ja epäformaalien sääntöjen (instituutioiden) kanssa. Erityisesti terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuoliset toimijat kehittävät uusia digitaalisaation mahdollistamia palveluita, jotka vaativat muutoksia sosiaalisesti rakentuneissa ja vakiintuneissa laeissa, normeissa, arvoissa, käyttäytymisessä, kulttuurissa ja ajattelumalleissa. Tämä vaadittava institutionaalinen muutos kohtaa hidasteita ja vastustusta monelta taholta, minkä vuoksi on erityisen tärkeää ymmärtää muutokseen vaikuttavat moninaiset voimat. Ymmärtämällä paremmin sosiaalisesti rakentuneet toimintaympäristön pelisäännöt, palveluinnovaatioiden kehittäjät voivat luoda strategioita, joiden avulla he pyrkivät muuttamaan innovaatioiden leviämistä rajoittavia instituutioita. Ottamalla institutionaalinen kehittäminen osaksi palvelukehitystä, toimijat voivat yhdessä kiihdyttää ja voimistaa terveydenhuollon muutosta.

Väitöstiedote (pdf)

Vastaväittäjät: professori Mattias Elg, Linköpings universitet, Ruotsi ja professori Helinä Melkas, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Kustos: professori Risto Rajala, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tuotantotalouden laitos

Elektroninen väitöskirja: https://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2018/S176.pdf