Väitös mediatekniikan alalta, DI Klaus Förger

2015-10-09 12:00:00 2015-10-09 23:59:00 Europe/Helsinki Väitös mediatekniikan alalta, DI Klaus Förger From motion capture to performance synthesis: A data based approach on full-body animation http://sci.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e560578fe57396605711e5849ec5e08a4acdaecdae Otaniementie 17, 02150, Espoo

From motion capture to performance synthesis: A data based approach on full-body animation

09.10.2015 / 12:00
Sali AS1, Otaniementie 17, 02150, Espoo, FI

Diplomi-insinööri Klaus Förger väittelee 9.10.2015 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa AS1, Otaniementie 17, Espoo. Väitöskirjassa ”From motion capture to performance synthesis: A data based approach on full-body animation” (suomeksi: Ilmaisuvoimaisten koko kehon animaatioiden tuottaminen liikekaappauksen avulla) tutkittiin kuinka virtuaalisia ihmishahmoja voidaan ohjata liikkumaan erilaisilla tyyleillä käyttäen sanallisia käskyjä. Liikkeiden tyyliä tarkasteltiin sekä yhden hahmon tapauksessa että kahden hahmon välisessä vuorovaikutuksessa.

Väitöksen tavoite on, että virtuaalisia ihmishahmoja voisi ohjata samaan tapaan kuin elokuvaohjaaja ohjaa oikeita näyttelijöitä. Tietokonepeleissä on yleistä käskeä hahmoja menemään tiettyyn paikkaan suorittamaan jokin haluttu toiminto. Sen sijaan hahmojen liikkeiden tyylin ohjaaminen on harvinaisempaa, ja tähän väitöksen tutkimus keskittyy. Liikkeiden tyylillä tarkoitetaan sekä tunteellisia tyylejä, kuten aggressiivisuutta tai surullisuutta, että fyysisiä ominaisuuksia, kuten liikkeen jäykkyyttä tai hitautta.

Väitöksen tutkimusongelmat liittyvät luonnollisen kielen tyyliä koskevien ilmausten kuten 'surullisuus' epämääräisyyteen sekä tyylien numeeriseen määrittelyyn ja tuottamiseen. Väitöksessä esitetty ratkaisu perustuu tyylien määrittelyyn liikkeitä vertailemalla, koska vertailu mahdollistaa hienovaraisten tyylierojen havaitsemisen ja nimeämisen. Käytännössä esitetään sovellus, jossa voi käskeä hahmoa suorittamaan sama liike, mutta esimerkiksi surullisemmin tai nopeammin. Tyylien ohjaamista laajennetaan myös kahden hahmon väliseen vuorovaikutukseen, koska joissain tapauksissa vuorovaikutus voi muuttaa liikkeiden tulkintaa. Esimerkiksi rauhallinen askel taaksepäin voidaan tulkita pelokkaaksi, kun se on vastaus vihaiseen liikkeeseen.

Käytännön sovelluksia esitetyille menetelmille on peleissä, jotka sisältävät liikkuvia ihmishahmoja. Vakavampi sovellusalue on sosiaalisten tilanteiden harjoitteleminen virtuaalisesti.

Väitöstiedote (pdf)

Vastaväittäjä: Associate Professor Hannes Högni Vilhjálmsson, Reykjavik University, Islanti

Kustos: Professori Tapio Takala, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Tietotekniikan laitos

Elektroninen väitöskirja: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17857  

Perustieteiden korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/52