Väitös energiatieteiden alalta, DI Tuomas Korpilo

2017-10-13 12:00:00 2017-10-13 23:59:46 Europe/Helsinki Väitös energiatieteiden alalta, DI Tuomas Korpilo Väitöskirjan nimi on: Global Gyrokinetic Particle Simulations of Circular Limiter Tokamak Plasmas http://sci.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e78320f074efaa832011e786d8c18886773f8a3f8a Otakaari 1, 02150, Espoo

Väitöskirjan nimi on: Global Gyrokinetic Particle Simulations of Circular Limiter Tokamak Plasmas

13.10.2017 / 12:00
Sali M1, Otakaari 1, 02150, Espoo, FI

Diplomi-insinööri Tuomas Korpilo väittelee perjantaina 13.10.2017 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa M1, Otakaari 1, Espoo. Väitöskirjassa "Global Gyrokinetic Particle Simulations of Circular Limiter Tokamak Plasmas" kehitettiin fuusioplasman turbulenssia mallintavan tietokoneohjelman numeerista ja fysikaalista tarkkuutta.

Tulevaisuuden fuusioreaktoreissa plasman tehokas koossapito on välttämätöntä fuusioenergian tuottamiseksi. Plasmaturbulenssi ja sen aiheuttama hiukkasten ja lämmön kulkeutuminen ulos plasmasta kuitenkin heikentävät koossapitoa, mikä rajoittaa reaktoreiden suorituskykyä. Turbulenssin ymmärtäminen ja hillitseminen ovat täten tärkeitä tekijöitä reaktoreiden taloudellisuuden kannalta.

Fuusioplasmojen turbulenssia tutkitaan sekä kokeellisesti että laskennallisesti.
Laskennallisen mallinnuksen tavoitteena on selvittää turbulentin kuljetuksen taustalla olevia fysikaalisia mekanismeja sekä ennustaa plasman koossapitoa tulevaisuuden reaktoreille. Tämä mallinnustyö perustuu nykyisin yhä enenevässä määrin tietokoneohjelmiin, jotka ratkaisevat plasman käyttäytymisen reaktorissa fysiikan perusperiaatteista lähtien.

Väitöstyössä esitetään Aalto-yliopistossa kehitetyn plasmaturbulenssia mallintavan tietokoneohjelman viimeaikaista kehitystyötä ohjelman numeerisen ja fysikaalisen tarkkuuden parantamiseksi. Tulokset osoittavat simulaatioiden tuottavan energian säilymislain entistä tarkemmin sekä mallintavan plasman turbulenttia kuljetusta entistä kattavammin.

Väitöstiedote (pdf)

Vastaväittäjä: Private Docent Dr. David Tskhakaya, Technische Universität Wien, Itävalta

Kustos: professori Mathias Groth, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, teknillisen fysiikan laitos

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7560-0