Väitös teknillisen fysiikan alalta, DI Pekka Lehtinen

2017-10-13 13:00:00 2017-10-13 23:59:27 Europe/Helsinki Väitös teknillisen fysiikan alalta, DI Pekka Lehtinen Väitöskirjan nimi on: Direct digital manufacturing: projection stereolithography and incremental sheet forming http://sci.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e78ca2db3f7ffc8ca211e7a0f97d5a7dde5b5f5b5f Otakaari 3, 02150, Espoo

Väitöskirjan nimi on: Direct digital manufacturing: projection stereolithography and incremental sheet forming

13.10.2017 / 13:00
Aalto-yliopisto, sali F239a, Otakaari 3, 02150, Espoo, FI

Diplomi-insinööri Pekka Lehtinen väittelee perjantaina 13.10.2017 klo 13 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa F239a, Otakaari 3, Espoo. Väitöskirjassa "Direct digital manufacturing: projection stereolithography and incremental sheet forming" tutkittiin kahta digitaalista valmistustekniikkaa: projektiostereolitografiaa ja numeerista painomuovausta. Työssä keskityttiin monipuolistamaan näitä valmistustekniikoita ja parantamaan niiden valmistustarkkuutta ja -nopeutta.

Digitaalinen valmistus on kehittynyt valtavasti viime vuosina ja nykyään digitaalisella valmistuksella voidaan jo valmistaa räätälöityjä ja laadukkaita kolmiulotteisia lopputuotteita. Digitaalisessa valmistuksessa kolmiulotteiden tuote valmistetaan suoraan digitaalisesta datasta yhdessä työvaiheessa riippumatta kappaleen monimutkaisuudesta. Digitaaliseen valmistukseen kuuluvat materiaalia lisäävät ratkaisut (3D-tulostaminen) ja menetelmät, joissa haluttu muoto valmistetaan muovaamalla digitaalisen mallin mukaisesti kerroksittain. Nämä eri valmistustekniikat vaativat kuitenkin lisää kehittämistä, jotta niitä voitaisiin hyödyntää entistä kattavammin ja tehokkaammin eri aloilla.

Tässä tutkimustyössä keskityttiin projektiostereolitografian ja numeerisen painomuovauksen kehittämiseen. Projektiostereolitografiassa muovinen kappale 3D-tulostetaan kovettamalla nestemäistä polymeeriliuosta valolla kerroksittain. Väitöskirjassa esitetään ratkaisuja tekniikan monipuolistamiseen ja valmistusnopeuden kasvattamiseen samalla laajentaen alan tietämystä kovettumisreaktioihin liittyen. Numeeriseen painomuovaukseen liittyvässä tutkimuksessa selvitettiin laserlämmityksen vaikutusta alumiini, kupari- ja teräslevyjen muovattavuuteen.

Väitöstiedote (pdf)

Vastaväittäjä: professori David W. Rosen, Georgia Institute of Technology, USA

Kustos: professori Matti Kaivola, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, teknillisen fysiikan laitos

Vastuuprofessorit: professori Matti Kaivola, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, teknillisen fysiikan laitos ja professori Jouni Partanen, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu,konetekniikan laitos

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7618-8