Väitös teknillisen fysiikan alalta, FM Ville Liljeström

2017-08-25 12:00:00 2017-08-25 23:59:02 Europe/Helsinki Väitös teknillisen fysiikan alalta, FM Ville Liljeström Väitöskirjan nimi on: Electrostatic Self-Assembly - From Proteins, Viruses, and Nanoparticles to Functional Materials http://sci.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e754d0c641c1aa54d011e7bd4569c727c9a701a701 Maarintie 8, 02150, Espoo

Väitöskirjan nimi on: Electrostatic Self-Assembly - From Proteins, Viruses, and Nanoparticles to Functional Materials

25.08.2017 / 12:00
Sali TU1, Maarintie 8, 02150, Espoo, FI

Filosofian maisteri Ville Liljeström väittelee perjantaina 25.8.2017 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa TU1, Maarintie 8, Espoo. Väitöskirjassa "Electrostatic Self-Assembly - From Proteins, Viruses, and Nanoparticles to Functional Materials" tutkittiin vesiliukoisten biologisten ja synteettisten nanopartikkelien itsejärjestymistä sekä itsejärjestyneiden materiaalien ominaisuuksia.

Nanopartikkelit ovat hiukkasia, joiden halkaisija on 1-100 nanometriä. Nanopartikkeleilla voi olla erikoisia fysikaalisia, kemiallisia tai biologisia ominaisuuksia, joita halutaan liittää erilaisissa sovelluksissa käytettäviin materiaaleihin. Itsejärjestyminen tarkoittaa hyvin määriteltyjen rakenteiden muodostumista ilman suoraa ulkoista ohjausta. Nanopartikkelien itsejärjestyminen mahdollistaa kolmiulotteisten hyvin määriteltyjen nanorakenteiden tuottamisen. Tällaisia rakenteita ei pystytä tuottamaan perinteisin menetelmin.
Tämä väitöskirja tutkii erilaisten vesiliukoisten nanopartikkelien, kuten proteiinien, metallinanopartikkelien sekä virusten elektrostaattista itsejärjestymistä. Väitöskirjan tulokset osoittivat, että itsejärjestyneiden rakenteiden muodostumista ja purkautumista liuoksessa voidaan säädellä suhteellisen yksinkertaisesti vaikuttamalla nanopartikkelien välisiin elektrostaattisiin vuorovaikutuksiin. Lisäksi todettiin, että myös itsejärjestyneiden materiaalien rakennetta, eli nanopartikkelien keskinäistä järjestystä, voidaan säädellä. Väitöskirjan lukuisat esimerkit osoittavat, että eri nanopartikkelien useat ominaisuudet voidaan yhdistää itsejärjestyneissä materiaaleissa, mikä mahdollistaa täysin uudenlaisten materiaalien tuottamisen. Elektrostaattisen itsejärjestymisen avulla tuotettiin esimerkiksi katalyyttisiä yhteiskiteitä ja magneettikentällä ohjattavia lankamaisia nanopartikkelihiloja.

Väitöstiedote (pdf)

Vastaväittäjä: Professor Takafumi Ueno, School of Life Science and Technology, Tokyo Institute of Technology, Japani

Kustos: professori Mauri Kostiainen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, teknillisen fysiikan laitos