Väitös strategisen johtamisen alalta, KTM Timo Partanen

2017-11-17 15:00:00 2017-11-17 23:59:39 Europe/Helsinki Väitös strategisen johtamisen alalta, KTM Timo Partanen Väitöskirjan nimi on: Entry to a New Technology-enabled Product Category: How New Market Uncertainty and Old Market Growth Influence Entry-timing Effects? http://sci.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e79d0ed9306c549d0e11e7bfcfb9c641c8b61eb61e Maarintie 8, 02150, Espoo

Väitöskirjan nimi on: Entry to a New Technology-enabled Product Category: How New Market Uncertainty and Old Market Growth Influence Entry-timing Effects?

17.11.2017 / 15:00
Aalto-yliopisto, sali TU2, Maarintie 8, 02150, Espoo, FI

Kauppatieteiden maisteri Timo Partanen väittelee perjantaina 17.11.2017 klo 15 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa TU2, Maarintie 8, Espoo. Väitöskirjassa "Entry to a New Technology-enabled Product Category: How New Market Uncertainty and Old Market Growth Influence Entry-timing Effects?" tutkittiin milloin yritys, joka tuo markkinoille uuteen teknologiaan perustuvan tuotteen aikaisemin kuin kilpailijat, hyötyy edelläkävijäasemastaan. Väitöskirjassa havaittiin, että menestyksen kannalta tärkeämpää saattaa olla ajoitus suhteessa uuden teknologian epävarmuuteen ja yrityksen olemassaolevien markkinoiden kasvuun kuin ajoitus suhteessa kilpailijoiden tuotelanseerauksiin.

Aina ei kannata olla ensimmäinen, joka tuo uuteen teknologiaan perustuvan tuotteen markkinoille. Ajatus siitä, että yritykset, jotka ehtivät markkinoille ensimmäisenä uudella tuotteella, saavat etulyöntiaseman ja hyötyvät etsikkoajastaan, on intuitiivinen ja houkutteleva. Kuitenkin aikaisempi empiirinen tutkimus on löytänyt vain harvoja säännönmukaisuuksia sille milloin näin tapahtuu. Yhtenä ongelmana onkin esitetty, että uuden tuotteen lanseeraamisen ajoitusta tarkastellaan yleensä liian suppeasti ainoastaan suhteessa kilpailijoiden ajoitukseen. Niinpä tässä väitöskirjassa esitetäänkin kahta muuta tekijää, joiden suhteen markkinoillemenon ajoitusta tulisi tarkastella.

Tässä väitöskirjassa tutkitaan matkapuhelinoperaattoreiden 3G-WCDMA teknologian käyttöönoton ajoitusta ja sen onnistumista 81 maassa. 3G-palveluiden - nopeiden mobiilidatayhteyksien - lanseerauksessa oli kaksi monista muista vastaavista tilanteista poikkeavaa piirrettä: Vielä useita vuosia 3G-teknologian käyttöönoton jälkeen oli epävarmaa tulevatko uudet palvelut koskaan menestymään ja toisaalta monissa maissa vanhat 2G-teknologioihin perustuvat matkapuhelinmarkkinat kasvoivat yhä nopeasti kun operaattorit esittelivät uudet 3G-palvelunsa. Tässä väitöskirjassa havaitaan, että kummatkin nämä tekijät vaikuttivat siihen oliko operaattorille hyötyä sen edelläkävijäasemasta. Jos vanha 2G-markkina kasvoi nopeasti tai 3G-teknologia oli uutta ja epäluotettavaa, operaattorin kannatti odottaa. Toisaalta jos vanhan markkinan kasvu oli hidasta ja 3G-teknologia oli jo yleisesti käytössä muissa maissa, operaattorin kannatti lanseerata uudet palvelunsa mahdollisimman pian.

Tämä väitöskirja vie eteenpäin tuotelanseerauksen ajoituksen tutkimusta tunnistamalla tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen onko markkinoilla edelläkävijän etuja. Tämä väitöskirja esittää myös parannuksia tapoihin, joilla ajoituksen onnistumista mitataan, sekä tapoihin, joilla ajoitusta itseään mitataan.

Väitöstiedote (pdf)

Vastaväittäjä: Prof. Dr. Tobias Kretschmer, Ludwig-Maximilians-Universität München, Saksa

Kustos: professori Markku Maula, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tuotantotalouden laitos

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7629-4