Väitös tietotekniikan alalta, DI Mikko Rinne

2017-09-01 12:00:00 2017-09-01 23:59:59 Europe/Helsinki Väitös tietotekniikan alalta, DI Mikko Rinne Väitöskirjan nimi on: Event Processing Using Semantic Web Technologies http://sci.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e7476995c4ce92476911e7ab973bd6ae0bb694b694 Konemiehentie 2, 02150, Espoo

Väitöskirjan nimi on: Event Processing Using Semantic Web Technologies

01.09.2017 / 12:00
salissa T2, Konemiehentie 2, 02150, Espoo, FI

Diplomi-insinööri Mikko Rinne väittelee perjantaina 1.9.2017 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa T2, Konemiehentie 2, Espoo. Väitöskirjassa "Event Processing Using Semantic Web Technologies" on tutkittu rakenteellisten tapahtumien hierarkkista käsittelyä, jonka avulla suuresta määrästä alkeistapahtumien sarjoja voidaan muodostaa ymmärrettäviä korkeamman tietämystason johtopäätöksiä. Semanttisen webin teknologioiden tukeman sääntöpohjaisen päättelyn avulla valmiita säännöstöjä voidaan käyttää puutteellisten tapahtumatietojen täydentämiseen ja virheiden havaitsemiseen.

Verkkoon kytkettyjen antureiden tuottaman ja muun tapahtumia rekisteröivän tiedon valtava kasvu on johtanut tilanteeseen, jossa suurten tietomäärien reaaliaikaisesta käsittelystä on tulossa kriittinen kilpailuetu. Kasvava tarve yhdistellä tietovirtoja erityyppisistä lähteistä korostaa erilaisten käsitteistöllisten lähestymistapojen hallinnan tärkeyttä.

Tässä tutkimuksessa on kehitetty menetelmiä rakenteellisten tapahtumasarjojen kerrokselliseen käsittelyyn. Suuresta joukosta matalan tason alkeistapahtumia muodostetaan korkeamman tason johtopäätöksiä. Semanttisen webin teknologiat tarjoavat valmiita työkaluja eri lähteissä käytettyjen käsitteistöjen hallintaan ja sääntöpohjaiseen päättelyyn, jonka avulla voidaan esimerkiksi täydentää puutteellista tapahtumatietoa tai havaita virheitä.

Esitettyjen sääntöverkkojen ja testien avulla työssä osoitetaan, että tutkitut teknologiat RDF ja SPARQL sisältävät riittävät ominaisuudet monimutkaistenkin kerroksellisen tapahtumankäsittelyn sovellusten pohjana toimimiseen. Yhtenä sovellusesimerkkinä on esitetty tuoteväärennösten ja -varkauksien havainnointi lääketehtaan tuotantolinjalla. Muita reaaliaikaisesta tapahtumankäsittelystä hyötyviä sovellusalueita ovat esimerkiksi liikenne, kauppa, sijoitusmarkkinat, maanviljelys, pelastustoimi ja terveyspalvelut.

Ohjelmakoodi, kyselyverkot, testidata ja kokeisiin liittyvä dokumentaatio ovat tarjolla internetissä avoimella lisenssillä vapaasti tutkittavissa ja jatkokehitettävissä.

Väitöstiedote (pdf)

Vastaväittäjä: professori Alessandro Margara, Politecnico di Milano, Italia

Kustos: professori emeritus Heikki Saikkonen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tietotekniikan laitos

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7509-9