Väitös systeemi- ja operaatiotutkimuksen alalta, DI Tero Tyrväinen

2017-10-13 12:00:00 2017-10-13 23:59:17 Europe/Helsinki Väitös systeemi- ja operaatiotutkimuksen alalta, DI Tero Tyrväinen Väitöskirjan nimi on: Theoretical and Methodological Extensions to Dynamic Reliability Analysis http://sci.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e787048141b93c870411e7af3889af0e26fe36fe36 Otakaari 1, 02150, Espoo

Väitöskirjan nimi on: Theoretical and Methodological Extensions to Dynamic Reliability Analysis

13.10.2017 / 12:00
Sali H304, Otakaari 1, 02150, Espoo, FI

Diplomi-insinööri Tero Tyrväinen väittelee perjantaina 13.10.2017 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa H304, Otakaari 1, Espoo. Väitöskirjassa "Theoretical and Methodological Extensions to Dynamic Reliability Analysis" on tutkittu dynaamisen vuokaaviomallinnuksen menetelmää dynaamisten järjestelmien luotettavuuden analysointiin, sekä kehitetty riskitärkeysmittoja järjestelmien tärkeimpien komponenttien tunnistamiseksi ja komponenttien yhteisvikojen mallinnusta.

Dynaamisen järjestelmän luotettavuuden tarkka analyysi vaatii järjestelmän dynaamisen käyttäytymisen ja vuorovaikutusten mallintamista. Kuitenkin useimmin käytetyt perinteiset luotettavuusanalyysimenetelmät, kuten vikapuuanalyysi, ovat staattisia eivätkä siten sovi hyvin dynaamisten järjestelmien kuvaamiseen. Siksi dynaamisen luotettavuusanalyysin menetelmiä, kuten dynaamista vuokaaviomallintamista, on tutkittu 1990-luvulta lähtien.

Dynaaminen vuokaaviomalli on dynaaminen verkkoesitys analysoidusta järjestelmästä. Tällaisia malleja on useimmin sovellettu erilaisiin digitaalisiin ohjausjärjestelmiin, sillä dynaaminen vuokaaviomalli pystyy kuvaamaan ohjausjärjestelmän ja ohjattavan prosessin väliset vuorovaikutukset.

Tämä väitöskirja vie dynaamista vuokaaviomallinnusta eteenpäin kehittämällä uusia riskitärkeysmittoja, komponenttien yhteisvikojen mallinnusta ja vuokaaviomallinnuksen matemaattista perustaa. Tärkeysmitoilla voidaan tunnistaa järjestelmän tärkeimmät komponentit, jotta tiedetään, kuinka järjestelmän luotettavuutta voidaan tehokkaimmin parantaa. Väitöskirjassa esitettyjen uusien dynaamisten riskitärkeysmittojen laskenta komponenttien vikatiloille antaa merkittävää lisätietoa verrattuna muihin tärkeysarvoihin. Yhteisvika tarkoittaa, että useampi kuin yksi komponentti vikaantuu yhteisestä syystä. Yhteisvikojen huomioiminen on tärkeää rinnakkaisia osajärjestelmiä sisältävän järjestelmän mallinnuksessa, jotta järjestelmän vikaantumisriskiä ei aliarvioida.

Väitöstiedote (pdf)

Vastaväittäjä: professori Tim Bedford, University of Strathclyde, UK

Kustos: professori Ahti Salo, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7570-9