Ajankohtaista

Purskeisuus ominaista sosiaaliselle vuorovaikutukselle

06.03.2012

Puhelimet ovat jatkuvasti mukana ja läsnä, laukussa, taskussa tai pöydällä. Soittamamme puhelut ja lähettämämme tekstiviestit kuitenkin kasautuvat ajallisesti tiiviisiin pyrähdyksiin, ”purskeisiin”. Lyhyitä mutta intensiivisiä viestinnän jaksoja seuraavat taas pitkät toimettomat väliajat.

Purskeisuutta on tähän asti selitetty vuorokausi- ja viikkorytmien vaihtelulla. Yöllä viestitään vähemmän ja eri tavoin kuin päivisin; viikonloppuisin puhelut ja tekstiviestit jakautuvat toisin kuin arjessa ja työaikana.

Tämä selitys ei kuitenkaan riittänyt Aalto-yliopiston lääketieteellisen tekniikan ja laskennalliseen tieteen laitoksen tutkijoille. Yli viiden miljoonan ihmisen soittaman 322 miljoonan puhelun ja 114 miljoonan lähetetyn tekstiviestin aineiston pohjalta tutkijatohtori Hang-Hyun Jon vetämä ryhmä selvitti, johtuuko puhelinviestinnän purskeisuus yksinomaan päivä- ja viikkorytmeistä – vai onko se pikemminkin ihmisten välisten sosiaalisten verkostojen ominaisuus.

Todellisuutta louhimassa

Ihmisten toiminnasta tallentuu jatkuvasti yhä enemmän digitaalista informaatiota, ja sen esiin kaivaminen, jalostaminen ja hyödyntäminen on tietojenkäsittelytieteen ajankohtaisimpia tutkimuskohteita ja haasteita. Valtavien aineistojen ja tietokantojen informaation analysointi ja soveltaminen on usein monitieteistä: rajapinnat fysiikkaan, matematiikkaan sekä sosiologiaan ja sosiaalipsykologiaan ylittyvät usein.

– Data mining, eli tiedonlouhinta kääntyy kompleksien sosiaalisten verkostojen tutkimuksessa ”todellisuuden louhinnaksi”, tutkimustyöhön osallistunut Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun dekaani Kimmo Kaski kertoo.

– Halusimme ymmärtää, miten sosiaalinen vuorovaikutus tapahtuu verkostoympäristössä ja miten sitä voitaisiin kuvata ajassa.

Tutkimuksen laajasta puhelinverkkoaineistosta poistettiin ensin matemaattisesti päivä- ja viikkorytmien vaikutukset ihmisten viestinnän syklisyyteen. Purskeisuus ei hävinnyt minnekään.

– Jäljelle jäävät syklit johtuvat sekä ihmisten henkilökohtaisista ominaisuuksista että sosiaalisen suhteiden verkoston linkkien ominaisuuksista, Kaski tulkitsee.

Purskeisuus on siis mitä ilmeisimmin ominaista sosiaaliselle vuorovaikutukselle, siitä itsestään kumpuavaa.

– Jotkin ihmisten väliset suhteet ovat tiiviimpiä kuin toiset, viestimme toisillemme valikoivasti. Tämä voidaan selvästi havaita puhelinverkkoaineistostamme, Kaski toteaa.

Todellisuuden louhinta viittaa juuri valtavien informaatioaineistojen analyysin sosiaaliseen ulottuvuuteen. Teknisesti kyse on toki edelleen informaation analyysimenetelmistä, mutta yhteydet yhteiskunta- ja ihmistieteisiin korostuvat monitieteisessä tutkimuksessa. Sosiologian ”sosiaaliselle” voidaan löytää selityksiä yllättävistä suunnista – laskennallisten kompleksisten systeemien analyysista.

 

Hang-Hyun Jon, Márton Karsain, János Kertészin ja Kimmo Kasken artikkeli “Circadian pattern and burstiness in mobile phone communication” julkaistiin New Journal of Physics -lehden tammikuun 2012 numerossa.

 

http://www.nature.com/nature/journal/v482/n7384/full/482134d.html

 

Lisätietoja:

 

Hang-Hyun Jo

Perustieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopisto

p. +358 9 470 28965

hang-hyun.jo [at] aalto [dot] fi

 

Kimmo Kaski

Dekaani, professori

Perustieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopisto

p. +358 9 470 24825

kimmo.kaski [at] aalto [dot] fi

Takaisin

Sivusta vastaa: viestinta-sci [at] aalto [dot] fi (Perustieteiden korkeakoulun viestintä) | Viimeksi päivitetty: 06.03.2012.