Tutkimusinfrastruktuurit

Perustieteiden korkeakoulu hallinnoi ja kehittää kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä tutkimusinfrastruktuureja. Tutkimusympäristöt sijaitsevat Otaniemessä ja ovat avoimesti tutkijoiden käytettävissä.

Kansallisesti merkittävät infrat

Nanomikroskopiakeskus, Kylmälaboratorio ja Aalto NeuroImaging tutkimusympäristöt on valittu kansallisten tutkimusinfrastruktuurien strategia-asiakirjaan ja tiekartalle 2014-2020: Kylmälaboratorio ja Nanomikroskopiakeskus osana Otaniemen mikro- ja nanoteknologioiden tutkimusinfrastruktuuria ja Aalto NeuroImaging osana tulevaa kansallista noodia eurooppalaisessa Euro-BioImaging -hankkeessa. Korkeakoulun Science-IT on osa Suomen hila- ja pilvilaskennan infratstuktuuria (FGCI - Finnish Grid and Cloud Infrastructure).


Research infrastructure_nanomicroscopy_200x200px.jpg

Nanomikroskopiakeskus (NMC) 

Nanomikroskopiakeskuksessa on useita erilaisia korkean erotuskyvyn mikroskooppeja kuten läpivalaisuelektronimikroskooppeja, pyyhkäisyelektronimikroskooppeja, korkean erotuskyvyn pintojen kuvauslaitteita ja monipuoliset röntgensirontalaitteistot. Ne palvelevat esimerkiksi kuvantamista sekä pehmeiden materiaalien, biologisten näytteiden ja kovien materiaalien tutkimusta. Lue lisää NMC:n sivuilta


 Research infrastructure_Nano_RF_kryostat_200x200px.jpg

Kylmälaboratorio (LTL)

Kylmälaboratorio edistää tieteellistä tutkimusta ja teknistä kehitystyötä matalien lämpötilojen fysiikassa, kvanttielektroniikassa ja kryotekniikassa. Se tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden tehdä tutkimustyötä neljän kelvinasteen alapuolella aina ennätysmataliin lämpötiloihin saakka. Laitteistoja voivat hyödyntää myös high-tech -yritykset omassa tutkimustyössään. 

Vuodesta 1994 alkaen Kylmälaboratorio on toiminut myös osana eurooppalaista infrastruktuuriyhteistyötä, jonka tavoitteena on viime vuosina ollut ultramatalien lämpötilojen eurooppalaisen infrastruktuurin avaaminen entistä laajempaan tutkimuskäyttöön. Lue lisää


 Research infrastucture_MEG_200x200px.jpg

Aalto NeuroImaging (ANI)

Aalto NeuroImaging (ANI) infrastruktuurit  mahdollistaa aivotoimintojen kallon sisään kajoamattoman tutkimuksen kolmen eri menetelmiin perustuvan ja toisiaan täydentävän kuvantamismenetelmän avulla:

  • Aalto TMS keskittyy navigoituun magneettistimulaatioon (navigated transcranial stimulation, nTMS)
  • Advanced Magnetic Imaging (AMI) -keskuksessa tehdään toiminnallista magneettikuvausta (functional magnetic resonance imaging, fMRI )
  • MEG Corea käyettään magnetoenkefalografiaan (magnetoencephalography, MEG)

Laitteistoa käytetään ihmisen kuvantamiseen sekä perus- että kliinisessä tutkimuksessa. ANIn tutkimuskokonaisuutta hyödyntävät mm. fyysikot, lääketieteellisen ja laskennallisen tieteen tutkijat, lääketieteen tutkijat, psykologit ja kielitieteilijät. Lue lisää ANI:n sivuilta


 Research infrastucture_Triton_200x200px.jpg

ScienceIT

ScienceIT tarjoaa laskentakapasiteettia sekä resursseja Perustieteiden korkeakoulun ja Aalto-yliopiston tutkijoiden erityistarpeisiin. Laskentaa hyödyntävät mm. seuraavat tutkimusalueet:

  • menetelmäkehitys (method development)
  • laskennallinen materiaalitutkimus (computational materials research)
  • verkostotutkimus (network research)
  • neurotieteet (neuroscience)
  • tiedonlouhinta (data mining)

Science-IT -hanke toimii osana Suomen hila- ja pilvilaskennan infrastuktuuria (FGCI - Finnish Grid and Cloud Infrastructure) ja edelleen osana eurooppalaista hilainfrastruktuuria (EGI, www.egi.eu). FGCI-tutkimusinfrastruktuuri tarkoaa koko suomalaiselle tutkijakunnalle tehokasta hajautettua laskentakapasiteettia. Lue lisää Science-IT:n sivuilta


Lisätietoja:

Nanomikroskopiakeskus
Professori Janne Ruokolainen
janne.ruokolainen [at] aalto [dot] fi
puh. 050 347 0759

Kylmälaboratorio
Staff Scientist Alexander Savin
alexander.savin [at] aalto [dot] fi
puh. 050 344 2752

Aalto NeuroImaging, ANI
Johtaja Veikko Jousmäki
puh.  050 344 2509
veikko.jousmaki [at] aalto [dot] fi

Science-IT
Tieteellisen laskennan asiantuntija Mikko Hakala
mikko.hakala [at] aalto [dot] fi
puh. 050 384 1575

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 17.08.2015.