Strategiset aloitteet

Perustieteiden korkeakoulun neljä strategista aloitetta käynnistyivät vuoden 2012 alussa.

Aalto Science Institute - AScI

Aalto Science Institute on Perustieteiden korkeakoulun vuonna 2012 perustama monitieteinen, korkeatasoista tutkimusyhteistyötä edistävä strateginen hanke. AscIn tavoitteena on välittää ja löytää uusia ratkaisuja tieteidenvälisiin tutkimushaasteisiin sekä tuoda eri alojen tutkijat yhteen. Insituutti tukee tutkijoiden ja opiskelijoiden kansainvälistä verkostoitumista ja liikkuvuutta inspiroivassa tieteellisessä ympäristössä.

Aalto Ventures Program - AVP (englanniksi)

Aalto Ventures Program (AVP) keskittyy kasvuyrittäjyyden opettamiseen ja tutkimiseen.  Se koostuu maisteriopintojen sivuaineesta ja akateemisesta tutkimuksesta, joka edistää opetusta, uutta tutkimusta ja käytännön kasvuyritystoimintaa.

AaltoVentures Program tarjoaa huippukoulutuksen lisäksi puitteet maailmanluokan tutkimukselle. Osa AVP:n julkaisuista löytyy täältä.

Aalto University Energy Initiative - ESCI (englanniksi)

Aalto-yliopiston Energy Science Initiative (ESCI) on Perustieteiden korkeakoulun isännöimä monialainen tutkimuksen ja opetuksen energia-aloite.  Toiminnan tarkoituksena on tiivistää energiaan liittyvää tutkimusta eri tutkimusalueiden kesken. Painopistealueet ovat: materiaalitutkimus ja energia, järjestelmät ja ympäristö – energiajärjestelmät.

Aalto Brain Centre - ABC  (englanniksi)

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun alainen Aalto Brain Centre (ABC) aloittaa toimintansa kesäkuussa 2014. Keskus jatkaa ja laajentaa käynnissä olevaa poikkitieteellistä aivoAALTO-projektia. Viisivuotisessa projektissa keskitytään aivojen kuvantamiseen luonnollisissa olosuhteissa.  Temaattisena keskuksena ABC kohentaa Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun vahvojen tutkimuslinjojen välistä synergiaa järjestelmätasoisen neurotieteen, kompleksisten verkostojen, edistyneen signaalianalyysin ja neuroteknologian osalta.

Bookmark and Share