Tekesin rahoittamat tutkimusavaukset

Tekes rahoittaa visionäärisiä ja erittäin vaativia tutkimushankkeita, joiden tuloksien avulla Suomeen luodaan merkittävää uutta osaamista ja pohjaa uudenlaisten kasvualojen synnylle. Aalto-yliopisto on mukana niistä kahdessa: Digital Health Revolution ja Living Factories -hankkeissa.

Tavoitteena on etsiä ratkaisuja maailmanlaajuisesti tärkeisiin aiheisiin kuten uusien energiajärjestelmien kehittämiseen, öljyriippuvuuden vähentämiseen uudenlaisten materiaalien avulla sekä henkilökohtaisen terveystiedon hyödyntämiseen sairauksien ehkäisyssä. Tutkimuksessa yritysten näkemys tulosten hyödyntämisestä on osa hankkeen toteutusta alusta alkaen

Digital Health Revolution

Hankkeen tarkoituksena on jalostaa yksilöllinen terveystieto yhteiskunnan ja yksilön hyödyksi uusina palveluratkaisuina. Siinä yhdistetään systemaattisesti eri lähteistä saatavaa tietoa, mukaan lukien yksilön genomitieto, terveys- ja hyvinvointiseurantatieto sekä arkikäyttäytymiseen liittyvä tieto eli ihmisen digitaalinen jalanjälki.

Toteuttajat: Oulun, Helsingin ja Lapin yliopistot, Aalto-yliopisto, Tampereen Teknillinen yliopisto, VTT ja Kuluttajatutkimuskeskus.

  • Aalto-yliopistosta hankkeessa ovat mukana Perustieteiden korkeakoulun Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT, tutkija Olli Pitkänen ja Tietotekniikan laitos, tutkija Ville Oksanen.
  • Hankkeen koordinaattori on Maritta Perälä-Heape, johtaja, Centre for Health and Technology, Oulun yliopisto.

Tekesin rahoitus hankkeelle on 4 047 400 euroa vuosille 2014–2016.

Living Factories

Living Factories (Elävät tehtaat) -ohjelman tavoitteena on kehittää ja hyödyntää Suomessa synteettiseen biologiaan perustuvia mahdollisuuksia. Tarkoituksena on luoda uudenlainen  toimintaympäristö, jossa yhdistyvät tutkimus, koulutus ja teollinen toiminta ja jossa hyödynnetään ainutlaatuisia biologisia toimintoja yhdistettynä insinööritieteisiin. Ohjelman pääpaino on energiaa säästävien ja hiilipäästöjä vähentävien prosessien kehityksessä.

Toteuttajat: Aalto-yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Turun yliopisto.

  • Aalto-yliopistosta hankkeessa ovat mukana Kemian tekniikan korkeakoulun biokemian ja kemian tekniikan laitos (professorit Markus Linder, Heikki Ojamo ja Alexander Frey) ja Perustieteiden korkekaoulun tietojenkäsittelytieteen laitos (professorit Juho Rousu, Samuel Kaski ja Harri Lähdesmäki).
  • Hankkeen koordinaattorina toimii tutkimusprofessori Merja Penttilä, VTT.

Tekesin rahoitus hankkeelle on 3 955 000 euroa vuosille 2014–2016.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 27.01.2015.