Teekkariksi Otaniemeen

Perustieteiden korkeakoulu muodostuu kolmesta perinteikkäästä alasta: teknillisestä fysiikasta ja matematiikasta, tietotekniikasta ja tuotantotaloudesta. Aloille on yhteistä laajojen tietoaineistojen hyödyntäminen ja informaation jalostaminen. Neljäs ja uusin ala, informaatioverkostot, kouluttaa diplomi-insinöörejä, jotka suunnittelevat, toteuttavat ja kehittävät yhdessä käyttäjien ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa ihmislähtöistä elinympäristöä tukevaa tieto- ja viestintäteknologiaa.

Perustieteiden korkeakoulussa opiskellaan tietotekniikkaa, tuotantotaloutta, teknillistä fysiikkaa ja matematiikkaa sekä informaatioverkostoja.

Perustieteiden korkeakoulussa voit koota itsellesi erittäin monipuolisen tutkinnon, jolla pärjäät varmasti työmarkkinoilla. Tarjolla on myös runsaasti mahdollisuuksia kansainvälisiin opintoihin yhteistyösopimuksilla useiden ulkomaisten yliopistojen kanssa. Korkeakoulusta 2015 valmistuneista lähes puolet (48 %) teki diplomityönsä yksityiselle sektorille ja yli puolella oli voimassaoleva työsuhde valmistumishetkellä. Lähes viidesosa valmistuneista jatkoi jatko-opintoihin.

Korkeakoulussa on noin 2 600 tekniikan kandidaatin tai diplomi-insinöörin tutkintoa suorittavaa ja yli neljäsataa päätoimisesti tohtorin tutkintoa suorittavaa opiskelijaa. Professoreita korkeakoulussa on yli 100. Vuonna 2015 korkeakoulussa suoritettiin 226 tekniikan kandidaatin, 273 diplomi-insinöörin ja 87 tohtorin tutkintoa.

Uutiset

Tapahtumat