Hakijalle

Perustieteiden korkeakoulu tarjoaa kandidaatti-, maisteri- ja tohtoritason opetusta informaaatioverkostojen, teknillisen fysiikan ja matematiikan, tietotekniikan ja tuotantotalouden alalla.

Rohkea, rajat ylittävä eri alojen yhdistäminen on Aalto-yliopiston perusajatuksia. Meillä tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Periaatteena on, että koulutuksen tulee luoda uusia mahdollisuuksia, ei vain valmiita polkuja. Perinteisten vaihtoehtojen lisäksi opiskelija voi rakentaa henkilökohtaisen opiskelukokonaisuuden omien uratavoitteidensa ja kiinnostustensa pohjalta.

Haku kandidaattiohjelmiin (alempi ja ylempi korkeakoulututkinto)

Perustieteiden korkeakoulussa on yksi kandidaattiohjelma, teknistieteellinen kandidaattiohjelma, jossa on neljä hakukohdetta ja viisi pääainetta:

Lisäksi syksyllä 2018 aloittavat ensimmäiset opiskelijat englanninkielisessä Data Science-ohjelmassa.

Koulutusohjelma kouluttaa tekniikan kandidaatteja, joilla on valmiudet kehittyä myöhemmissä opinnoissaan ja työelämässä mm. teknologiatuotteiden ja -palvelujen suunnittelijoiksi ja kehittäjiksi, teknistaloudellisten järjestelmien asiantuntijoiksi ja johtajiksi, teknologiayrittäjiksi tai tutkijoiksi. Lisätietoa hakukohteiden opintosisällöistä löydät niiden sivuilta.

Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK) opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI). Molempien tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja tavoitteellinen suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.

Seuraava hakuaika kandidaattiohjelmiin on keväällä 2018. Tutustu hakuohjeisiin!

Oletko sinä yksi ylihuomisen tekijöistä?

Haku DI-ohjelmiin (ylempi korkeakoulututkinto)

Tekniikan alan kaksivuotisiin DI-ohjelmiin haetaan tekniikan alan maisterivalinnassa. Maisterivaiheen opiskelijavalinnan kautta hyväksytyt opiskelijat suorittavat diplomi-insinöörin tutkinnon.

Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin tapahtuu pääsääntöisesti aiemmin suoritettujen opintojen perusteella ja toteutetaan todistusvalintana ilman pääsykoetta. Tutkinto voidaan suorittaa päätoimisesti opiskellen kahdessa lukuvuodessa. DI-ohjelmien opetuskieli on pääosin englanti, mutta ne ovat osin suoritettavissa myös suomeksi tai ruotsiksi.

Perustieteiden korkeakoulun DI-ohjelmat ja niiden 2018 hakukohteina olevat pääaineet löydät Koulutusohjelmat-sivulta.

Seuraava hakuaika DI-ohjelmiin alkaa 15.12.2017. Tutustu hakuohjeisiin!

Haku jatko-opintoihin

Tekniikan alalla jatkotutkintoina suoritetaan pääsäätöisesti tekniikan tohtorin tutkintoja. Välitavoitteena voi olla tekniikan lisensiaatin tutkinto.

Löydät lisätietoa Perustieteiden tohtoriohjelmasta ja hakuohjeet ohjelman sivuilta (into.aalto.fi).

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 05.12.2017.