Tohtoriohjelma

Ohjelman tavoitteena on kouluttaa itsenäiseen tutkimustyöhön kykeneviä fysiikan, matematiikan, lääketieteellisen tekniikan, tietotekniikan ja tuotantotalouden tohtoreita akateemisen maailman, julkishallinnon ja elinkeinoelämän palvelukseen.

Tohtoriohjelmasta vastaavat Perustieteiden korkeakoulun laitokset, joiden tarjoamat tutkimusalat perustuvat vahvoihin tutkimustraditioihin ja kansainväliseen huippututkimukseen. Perustieteiden korkeakoulun laitoksissa toimii tällä hetkellä neljä Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikköä. Perustieteiden korkeakoulu toimii aktiivisesti myös kansallisissa tohtorinkoulutusverkostoissa.

Mitä voit opiskella?

Perustieteiden tohtoriohjelmassa voi suorittaa tekniikan tohtorin tutkinnon jollakin seuraavista laitoksista ja niiden tarjoamista tutkimusaloista:

Tohtoriksi neljässä vuodessa

Tohtorinkoulutus rakentuu pitkäjänteiselle perustutkimukselle, joka muodostaa vankan perustan opetukselle sekä kehitys- ja innovaatiotoiminnalle. Tärkein tohtorinkoulutuksen osa-alue on vahvassa tutkimusympäristössä tehtävä väitöskirjatyö. Väitöskirjatyötä tukevat teoreettiset opinnot räätälöidään yksilöllisesti kunkin jatko-opiskelijan tavoitteiden mukaisesti. Perustieteiden korkeakoulun väitöskirjat ovat erittäin korkeatasoisia ja sisältävät usein artikkeleita kansainvälisissä huippujulkaisuissa.

Päätoimisesti opiskellen tohtorintutkinto on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa. Lahjakkaimmilla jatko-opiskelijoilla on mahdollisuus hakea laitoksen myöntämää rahoitusta tai projektirahoitusta jatko-opintoja varten. Rahoituksesta keskustellaan aina ensisijaisesti jatko-opintojen vastuuprofessorin kanssa.

Kansainvälinen opiskeluympäristö

Kansainvälistyminen on kiinteä osa korkeakoulun tohtorinkoulutusta niin jatko-opiskelijoiden rekrytoinnissa kuin heidän koulutuksessaan. Perustieteiden korkeakoululla on myös tiiviit yhteydet lukuisiin tieteenalojensa kärkiyliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin.

Aalto-yliopisto kannustaa tohtorikoulutettaviaan lähtemään ulkomaille vähintään puoleksi vuodeksi opintojensa aikana. Liikkuvuus edistää jatko-opiskelijoiden uramahdollisuuksia. Vierailu toiseen ulkomaalaiseen yliopistoon ja tutkimusyksikköön merkitsee usein tiedon ja osaamisen jakamista, uusien ideoiden luomista, kansainvälisten verkostojen laajentamista sekä oman ammattitaidon kehittämistä.

Tohtorina työelämässä

Aalto-yliopiston tohtoreista 40 % valmistuu Perustieteiden korkeakoulun tohtoriohjelmasta. Tohtoriohjelmasta valmistuneet työllistyvät hyvin sekä akateemisiin tehtäviin että yrityksiin. 

Perustieteiden tohtoriohjelma

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Valmistuneet tohtorit, joista: 77 91 69 87 83 76
- naisia 13 % 26 % 15 % 28 % 22 % 18%
- kansainvälisiä jatko-opiskelijoita 18 % 20% 28 % 22 % 24 % 29%
- 30-vuotiaita tai nuorempia 29 % 32 % 42% 22 % 30 % 38%

Hae meille!

Studies_doctor_photo_165x215px.jpgPerustieteiden tohtoriohjelmaan hakevalta edellytetään soveltuvalta alalta suoritettua ylempää korkeakoulututkintoa, erittäin hyvää opintomenestystä, hyvää englannin kielen taitoa sekä valmiuksia tieteelliseen tutkimustyöhön. Lisäksi hakijalta edellytetään motivaatiota suorittaa tohtorintutkinto tavoiteajassa (4 vuotta päätoimisilla opiskelijoilla), sekä tuottaa kansainvälistä huippua edustavaa tutkimusta.

Ennen hakemuksen jättämistä jokaisen hakijan tulee ottaa yhteyttä tutkimusalastaan vastaavaan professoriin sopiakseen hakijan opintojen mahdollisesta valvomisesta. Hakijoiden tulee varmistaa, että heidän kokemuksensa ja tutkimusintressinsä ovat yhtenevät mahdollisen tutkimusryhmän ja vastuuprofessorin kanssa.

Tohtoriohjelman päätoimiseksi jatko-opiskelijaksi voi hakea ympäri vuoden. Sivutoimiseksi jatko-opiskelijaksi voi hakea kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja syyskuussa. Lisätietoa jatko-opiskelijaksi hakemisesta sekä hakukelpoisuudesta on saatavilla Into-portaalista.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 22.03.2018.