Kansainvälistyminen ja opinnot ulkomailla

Aalto-yliopisto on kansainvälinen opiskelupaikka. Kansainvälisyys näkyy niin opinnoissa kuin Otaniemessäkin ulkomaalaisten opettajien, tutkijoiden sekä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden kautta.

Perustieteiden korkeakoulu tarjoaa runsaasti erilaisia mahdollisuuksia kansainvälistyä opintojen aikana. Näitä ovat esimerkiksi:

  • Vaihto-opiskelu, jossa tutkintoon sopivia kursseja tai opintokokonaisuuksia suoritetaan ulkomaisessa yliopistossa. Perustieteiden korkeakoululla on vaihtosopimuksia yli 60 partneriyliopistoon eri puolilla maailmaa.
  • Kansainväliset pääaineohjelmat, jossa pääainekokonaisuus opiskellaan kokonaan tai osittain ulkomailla (mahdollista tietotekniikan ja tuotantotalouden opiskelijoille).
  • Kansainväliset kaksoistutkinto-ohjelmat, jossa DI-opinnot suoritetaan kahden yliopiston yhteistyöohjelmassa ja opiskelija saa tutkintotodistuksen molemmista. Tutustu kaksoistutkinto-ohjelmiin Inton sivuilla.
  • Kesäopiskelu ulkomailla kansainvälisessä kesäkoulussa tai -kurssilla.
  • Harjoittelu ulkomailla esimerkiksi perustieteiden korkeakoulun AScI-ohjelmassa.
  • Diplomityö ulkomaisessa yliopistossa, yrityksessä tai tutkimuslaitoksessa.
  • Kotikansainvälistyminen, jossa opiskelija toimii esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden tuutorina (ns. kv-iso) tai parantaa kielitaitoaan Kielikeskuksen kursseilla.

Lue lisää kansainvälistymismahdollisuuksista korkeakoulun Into-opiskelijaportaalista.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 07.07.2015.