Koulutusohjelmat

Perustieteiden korkeakoulussa on kaksiportainen tutkintorakenne. Opiskelijat suorittavat ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK, 180 op) ja sen jälkeen diplomi-insinöörin (DI, 120 op) tutkinnon. Maisterivaiheen opiskelijavalinnan kautta hyväksytyt opiskelijat suorittavat vain diplomi-insinöörin tutkinnon.

Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op)

Perustieteiden korkeakoulussa on yksi kandidaattiohjelma, teknistieteellinen kandidaattiohjelma, jossa on neljä hakukohdetta ja viisi pääainetta:

Lisäksi korkeakoulu tarjoaa opetusta bioinformaatioteknologian hakukohteeseen.

Korkeakoulu koordinoi myös Aalto-yliopiston tekniikan alan yhteistä englanninkielistä kandidaattiohjelmaa Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology ja vastaa sen Data Science -hakukohteesta.

Lisätietoa teknistieteellisen kandidaattiohjelman opinnoista löytyy kandidaattiohjelman Into-sivuilta (into.aalto.fi).

Diplomi-insinöörin tutkinto (120 op)

Perustieteiden korkeakoulussa on 1.8.2015 alkaen kuusi maisteriohjelmaa:

Perustieteiden korkeakoulu on mukana myös seuraavissa DI-ohjelmissa:

Diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, ja se on suunniteltu suoritettavaksi päätoimisesti opiskellen kahdessa lukuvuodessa.

Tarkemmat tiedot opintojen rakenteesta, laajuuksista ja sisällöistä löytyvät maisteriohjelmien opinto-oppaista (into.aalto.fi).

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 22.08.2018.