Skapar framtidens vetenskap

Högskolan för teknikvetenskaper erbjuder en banbrytande och tillämpad metod för tvärvetenskaplig forskning, som är nära bunden med skolans inspirerande undervisning. Den forskning som bedrivs på skolan uppfyller alla krav i världsklass inom en rad ämnesområden. Skolans uppgift är att med mod och ansvar utveckla sfärer av vetenskaplig kunskap och förståelse. Forskning strävar följaktligen till att möta en rad olika utmaningar inom hållbar utveckling.

Högskolan utbildar högklassiga experter som har förmågan att lösa allt mer komplexa samhällsproblem som berör energi, miljö, välfärd och beslutsfattande. Många av högskolans diplomingenjörer och tekn. dr fortsätter att arbeta med ledarskap och specialistpositioner i finska företag.

Nyheter

Evenemang

Visa mera