Antalet sökande gick upp med 19 % - Nybörjarplats erbjuds till över 1 600 studerande

28.06.2018

Antagningsresultaten för gemensam ansökan till högskolorna har publicerats i Studieinfo-tjänsten.

Antagningsresultaten för gemensam ansökan till högskolorna har publicerats den 28.6.2018  i Studieinfo-tjästen. De sökande kan hitta sina antagningsuppgifter i Min Studieinfo -tjänsten på adressen https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/.

I den riksomfattande gemensamma ansökan som slutade i mars, ansökte sammanlagt 11 901 personer till Aalto-universitetets kandidatprogram. I fjol var den motsvarande siffran 9 983, vilket betyder att antalet sökande gick upp med 19 %.

Inom det ekonomiska utbildningsområdet var antalet sökande 5 581, inom det konstnärliga området 2 044 och inom teknik 4 832. Samma person kan ha ansökt till flera olika utbildningsområden samt till flera ansökningsalternativ. Totalt 62 % av sökandena hade valt Aalto-universitetet som sitt första ansökningsalternativ. 

De mest populära ansökningsalternativen var kandidatprogrammet inom ekonomi; visuell kommunikation och design samt bildkonstpedagogik inom konst; och arkitektur, datateknik och produktionsekonomi inom teknik.

Utöver ansökningsalternativ på finska och svenska, erbjuder Aalto-universitetet också tre alternativ på engelska. Programmet International Business hade 773 ansökande och programmen Data Science och Digital Systems and Design totalt 594 ansökande.

År 2018 erbjuder Aalto-universitetet sammanlagt 1 641 nybörjarplatser. Som resultat av placeringskörning som görs i den riksomfattande Studieinfo-tjänsten erbjuds den sökande i regel en studieplats. Placeringen omfattar alla universitets och yrkeshögskolors ansökningsalternativ som hör till den gemensamma ansökan och den tar slut den 31.7.2018.

Alla studerande som har ansökt i den gemensamma ansökan får sina antagningsuppgifter i Min Studieinfo -tjänst samt i ett resultatsbrev som Utbildningsstyrelsen skickar till de sökande per e-post.

 

Mer information
- Ny studerande, se Into-webbplats (into.aalto.fi).
- Admissions@aalto.fi, hakijapalvelut@aalto.fi

- Media
Eija Zitting, chef för lärandetjänsterna
tel. 050 364 7778

Milla Vaisto-Oinonen, chef, External Customer Services
tel. 050 362 8880