Forskning

Den ständiga utvecklingen, nyfikenheten och passionen leder oss när vi söker ansvarsfulla vetenskapliga lösningar och teknologier för att bygga en bättre värld. I vår forskning strävar vi efter att lösa det moderna samhällets allt mer komplicerade problem som hänför sig till energi, miljö och välfärd samt beslutsfattande.

Huvudområdena på Högskolan för teknikvetenskaper är:

  • biomedicinsk teknik
  • kondenserade materiens fysik och materialfysik
  • beräkningsvetenskap och matematisk vetenskap
  • datavetenskap och teknik
  • skapande och omvandling av teknikbaserade företag
  • energivetenskap, inbegripet kärnteknik
  • neurovetenskap- och teknik.

Högskolan har haft betydande framgångar i fråga om nationell och internationell finansiering som den erhåller. Finlands Akademi har sex spetsforskningsheter på högskolan och nio av våra forskare finansieras för närvarande av Europeiska forskningsrådet. Dessutom finns det på skolan tre akademiledamöter inom vetenskap och fyra Finlands Akademis professorer. Vi deltar i två omfattande flaggskeppsprojekt som finansieras av Europeiska kommissionen: Graphene och Human Brain Project.

Forskning som bedrivs vid Högskolan för teknikvetenskaper genererar över 1 000 vetenskapliga publikationer per år.

Den vittomfattande och tvärvetenskapliga forskningsmetodik som används på vår högskola genomsyrar själva universitetet och når ut till våra partners genom ett starkt nätverksengagemang. Inom universitetet arbetar skolans mångvetenskapliga forskargrupper tillsammans och i nära samarbete med forskargrupper från Aaltos andra högskolor om projekt som syftar till att komma till rätta med problem förknippade med till exempel energi och digitalisering. Forskning i världsklass kräver ett brett förhållningssätt till internationella nätverk med de bästa universiteten på respektive områden.

Högskolans forskningsmiljöer ger tillgång till avancerad utrustning för neuroradiologi (Aalto NeuroImaging), nanostrukturer och nanomaterial (Otaniemi Micro and Nanotechnologies) samt en forskningsanläggning med låg temperatur (Low Temperature Laboratory).  Alla tre forskningsinfrastrukturer godkändes som en del av Finlands nationella strategi och färdplan för forskningsinfrastruktur 2014–2020.

Nyheter

Evenemang

Visa mera