Studier och program

Bli teknolog i Otnäs

Högskolan för teknikvetenskaper bildas av tre traditionella vetenskapsområden: teknisk fysik och matematik, datateknik och produktionsekonomi. Gemensamt för alla är utnyttjandet av ett brett kunskapsområde och förädling av information. Inom det fjärde och nyaste vetenskapsområdet, informationsnätverk, utbildas diplomingenjörer som tillsammans med experter inom olika områden planerar, förverkligar och utvecklar data- och informationsteknologi som stöder en människocentrerad livsmiljö.

Vid högskolan bedrivs mångsidiga studier inom datateknik, informationsnätverk, produktionsekonomi samt teknisk fysik och matematik.

Vid Högskolan för teknikvetenskaper kan du avlägga en mångsidig examen som är konkurrenskraftig på arbetsmarknaderna. Samarbetsavtal med universitet runt om i världen erbjuder dig otaliga möjligheter till utlandsstudier. Av högskolans utexaminerade diplomingenjörer gjorde närmare hälften (48 %) sitt diplomarbete för den privata sektorn och över hälften hade ett arbetskontrakt vid utexaminering. Ungefär en femtedel av de utexaminerade fortsatte med forskarstudier.    

Högskolan har circa 2600 studerande som avlägger kandidatexamen eller diplomingenjörsexamen och över 400 studerande som avlägger teknologie doktorsexamen som huvudsyssla. Över hundra professorer jobbar vid högskolan. År 2015 avlades 226 teknologie kandidatexamina, 273 diplomingenjörsexamina och 87 doktorsexamina.

 

Nyheter

Evenemang

Visa mera