Ansökningsinfo

Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper erbjuder undervisning på kandidat-, magister- och doktorandnivå inom informationsnätverk, teknisk fysik och matematik, datateknik och produktionsekonomi.

En av grundtankarna på Aalto-universitetet (Aalto) är en modig, gränsöverstigande kombination av olika vetenskapsgrenar, dvs. på Aalto möts konst och vetenskap teknik och ekonomi. Principen är att utbildningen ska skapa nya möjligheter, inte enbart färdiga stigar. Utöver de traditionella alternativen kan den studerande på basis av egna karriärmål och intressen bygga en individuell helhet av studierna.

Ansökning till kandidatexamen (lägre och högre examen)

Högskolan för teknikvetenskaper erbjuder ett kandidatprogram i teknikvetenskaper som omfattar fyra ansökningsalternativ:

Studerande som antas till att avlägga teknologie kandidatexamen (TkK) får även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI). Det totala antalet studiepoäng för de båda examina är 300 sp och den målet är en studietid på 5 år med studier på heltid.

Läs mera om ansökan på Aalto-universitetets webbplats om studier.

Ansökning till magistersexamen (högre examen)

Till de tvååriga DI-programmen inom teknik ska man söka via magisterurvalet. Studerande som antagits via magisterurvalet avlägger diplomingenjörsexamen. 

Urvalet till de magisterprogram som leder till högre högskoleexamen sker huvudsakligen på basis av tidigare studier och förverkligas som betygsurval utan separat urvalsprov. Examen kan avläggas på två läsår med studier på heltid.

DI-programmen vid Högskolan för teknikvetenskaper finns här.

Följande ansökningstid till DI-programmen är 15.12. 2017 - 24.1.2018. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna.

Ansökning till forskarutbildning

Inom det tekniska utbildningsområdet avläggs teknologie doktorsexamen som forskarexamen. Teknologie licentiatexamen kan fungera som ett delmål och av särskilda skäl kan även filosofie doktorsexamen avläggas.

Tilläggsinformation om Doktorandprogrammet inom teknikvetenskaper samt ansökningsanvisningar finns att läsa på programmets hemsida (into.aalto.fi).

Sidansvarig: | Senast ändrad: 05.12.2017.