Doktorandprogram

Målsättningen för doktorandprogram inom teknikvetenskaper är att utbilda experter för såväl den akademiska världen, den offentliga sektorn som för näringslivet.

Doktorer som utexamineras från doktorandprogrammet har utmärkta förutsättningar att arbeta med utmanande vetenskapliga forsknings- och undervisningsuppgifter samt med expert-, utvecklings- och ledarskapsuppgifter i vårt informationssamhälle. Institutionerna vid Högskolan för teknikvetenskaper ansvarar för doktorandprogrammet och de forskningsområden institutionerna erbjuder grundar sig på starka forskningstraditioner och internationell toppforskning.

Vad kan man studera?

Vid högskolan för teknikvetenskaper kan du avlägga teknologie doktorsexamen inom följande forskningsområden vid någon av följande institutioner:

Doktor på fyra år

Doktorandutbildningen bygger på en långsiktig grundforskning som skapar en stark grund för undervisning samt utvecklings- och innovationsverksamhet. Det viktigaste delområdet inom forskarutbildningen är doktorsavhandlingen, som görs i en stark forskningsmiljö. Som stöd för avhandlingsarbetet erbjuds teoretiska studier som skräddarsys individuellt enligt studentens målsättningar. Doktorsavhandlingarna vid Högskolan för teknikvetenskaper håller en hög nivå och innehåller ofta artiklar från internationellt erkända publikatoner.

Doktorsexamen kan avläggas med fyra års heltidsstudier. De mest begåvade forskarstudenterna har möjlighet att ansöka om finansiering för studierna från institutionen eller om projektfinansiering. Finansieringen diskuteras alltid i första hand med den för forskarstudierna ansvarige professorn.

Studies_doctor_photo_165x215px.jpg

Sök till oss!

Den som söker till Doktorandprogrammet för teknikvetenskaper förväntas ha en högre högskoleexamen inom ett lämpligt vetenskapsområde, utmärkt studieframgång, goda kunskaper i engelska samt förutsättningar för vetenskapligt forskningsarbete. Dessutom förväntas den sökande ha motivation att uppnå doktorsexamen inom den förväntade studietiden (fyra år för heltidsstuderande), samt producera toppforsking på internationell nivå.

Innan ansökan lämnas in bör den sökande kontakta en professor som ansvarar för forskningsområdet och komma överens om handledning av studierna. Den sökande bör försäkra sig om att hens erfarenheter och forskningsintressen passar ihop med den eventuella forskningsgruppens och den kontaktade professorns.

Ansökningar till doktorandprogrammet för heltidsstudier tas emot året runt. Till studier på deltid kan man söka två gånger i året, i mars och september. Tilläggsinformation om ansökan och om behörighet att söka finns att läsa på Into-portalen.

Sidansvarig: | Senast ändrad: 22.03.2018.